Đừng bao giờ uống kháng sinh… liều mạng

Mình không học dược, nhưng có vợ là dược sĩ nên cũng thường tìm hiểu về thuốc. Đặc biệt cơ địa mình vốn dị ứng kháng sinh, do đó mỗi lần mua thuốc mới mình tìm hiểu rất kỹ trước khi uống, bởi vì ẩu một chút thôi là có thể … bỏ mạng liền. Sốc phản vệ không thể đùa được, nó không thua gì nhồi máu cơ tim !

Hôm nay mình đi mua thuốc ở một nhà thuốc cũng có tiếng ở Quảng ngãi và thực sự là rất bất ngờ và ức chế với cách bán thuốc … liều mạng ở đây, một cách phối hợp kháng sinh mà mình chỉ có thể nói là … #dốt. Mình thà mất 40.000 VNĐ chứ không thể chết vì thiếu hiểu biết được.

Không biết các bạn đứng bán ở đây có còn nhớ kiến thức trong trường không? hay là bán theo thói quen? Trước giờ các bạn đã bán bao nhiêu đơn thuốc như thế này rồi? và những người uống sẽ nhận những hậu quả gì đây?… thật không thể tưởng tượng được.

Tặng mọi người sơ đồ phối hợp thuốc kháng sinh, từ nay về sau, mỗi lần đi mua thuốc ở nhà thuốc, đặc biệt là mua thuốc cho trẻ con, tốt nhất nên đối chiếu với sơ đồ này rồi hẵn uống. Cố gắng lấy tên thuốc rồi tìm biệt dược để đối chiếu, nếu thuốc không có vỉ thì hỏi thẳng tên thuốc rồi ghi lại, về tìm hiểu sau. Nếu quên sơ đồ này thì lên Google gõ cụm từ “phối hợp thuốc kháng sinh” trong phần tìm hình ảnh.

Haizz… cuối cùng là giờ này cũng chưa có thuốc uống. Gần bớt rồi, chắc chờ cho tự bớt luôn cho rồi.

Việt Nam thuộc nhóm nước kháng kháng sinh nhất thế giới

Năm loại vi khuẩn kháng kháng sinh đặc biệt nguy hiểm

* Một số kháng sinh thuộc các nhóm trên:

– Nhóm Beta-lactamin:
Penicillin G, Nafcillin, Methicillin, Oxacillin, Cloxacillin, Dicloxacillin, Ampicillin, Amoxycillin, Carbenicillin, Ticarcillin, Piperacillin, Azlocillin, Mezlocillin, Cephalothin, Cefazolin, Cephradine, Cephapirin, Cephalexin, Cafamandole, Cefonicid, Cefuroxime, Cefaclor, Cefoxitin, Cefotetan, Cefmetazole, Cefotaxime, Ceftriaxone, Certizoxime, Cefoperazone, Ceftiofur, Cefpiramide, Cefepime, Aztronam, Imipenem, Meropenem, Clavulanate, Sulbactam, Tazobactam, Cepodoxim, Cefdinir

– Nhóm Aminosid:
Streptomycin, Gentamicin, Tobramycin, Neomycin, Netilmicin, Kanamycin, Amikacin

– Nhóm Macrolid:
Erythromycin, Josamycine, Spiramycin, Tylosin, Azithromycin, Clarithromycin

– Nhóm Tetracyclin
Chlotetracyclin, Tetracyclin, Oxytetracyclin, Doxycillin, Minocyclin, Iymecyclin

– Nhóm Phenicol
Chloramphenicol, Thiamphenicol, Florfenicol

– Nhóm Polypeptid
Polymỹin, Colistin

– Nhóm Quinolon
Nalidixic acid, Oxolinic acid, Flumequin, Norfloxacin, Ofloxacin, Enrofloxacin, Ciprofloxacin.