Dũng cảm dừng lại

Khi chúng ta đi trên một con đường mà biết con đường đó dẫn đến thất bại thì hãy dừng lại ngay. Lúc này người dám dừng mới là người dũng cảm. 😎 Hãy mặc kệ việc chúng ta đang gánh vác trên vai nhiều kỳ vọng của người khác như thế nào. Hãy mặc …

Dũng cảm dừng lại Read More »