Quảng Cáo Sáng Tạo

Những chia sẻ và kiến thức về lĩnh vực quảng cáo. Không chỉ riêng quảng cáo online mà còn cả các loại hình quảng cáo khác.

Life Is Short, Use Ads Now – Đừng lãng phí thời gian

Nếu bạn đang có một ý tưởng kinh doanh gì đó. Đừng ngồi đó cố gắng vẽ ra tầm nhìn thị trường, chiến lược kinh doanh, kế hoạch tài chính, nhân sự,… rồi mới bắt đầu vô triển khai. Tôi không nói những điều đó không quan trọng, chỉ là chưa phải là lúc cần …

Life Is Short, Use Ads Now – Đừng lãng phí thời gian Read More »

Quảng cáo cần độc đáo để hiệu quả chứ không cần phải đẹp

Một quảng cáo đẹp chưa chắc thu hút được nhiều sự quan tâm của khách hàng. Bởi vì thông thường làm quảng cáo ai cũng cố gắng làm thật đẹp. Và giữa những cái đẹp thì cái đẹp của chúng ta có thể trở thành bình thường. Còn gọi là “đẹp bình thường”. Ngược lại một …

Quảng cáo cần độc đáo để hiệu quả chứ không cần phải đẹp Read More »

Lê Tô Vũ: Tầm quan trọng của thương hiệu đối với từng sản phẩm dịch vụ

Thực tế là trên thị trường hiện nay có nhiều sản phẩm phải có thương hiệu mới bán được. Ngược lại có những sản phẩm không cần thương hiệu vẫn bán tốt. Vậy thương hiệu quan trọng như thế nào đối với từng loại sản phẩm dịch vụ ? Có phải bán cái gì cũng …

Lê Tô Vũ: Tầm quan trọng của thương hiệu đối với từng sản phẩm dịch vụ Read More »

0967 09 0008