Kích thước các tiêu đề và văn bản trên website

Trong thiết kế website việc sử dụng kích thước tiêu đề và văn bản phù hợp là vô cùng quan trọng. Điều đó mang lại tính cân đối cho trang web của bạn. Để làm việc này chính xác thì cách tốt nhất là dùng 1 văn bản mẫu như dưới đây.

Tiêu đề 1 size 36

Tiêu đề 2 size 32

Tiêu đề 3 size 28

Tiêu đề 4 size 24

Tiêu đề 5 size 20
Tiêu đề 6 size 16

Nội dung chữ thường sử dụng size 15 hoặc size 16. Khoảng cách dòng line-height thường 1.6 em

Ngoài ra để giống với trong thực tế hơn thì bạn kết hợp tiêu đề và văn bản như dưới đây.

Tiêu đề 1 size 36

Giữa các cấp tiêu đề có thể sử dụng thêm văn bản để canh chỉnh kích thước tiêu đề và văn bản phù hợp hơn và giống với thực tế hơn.

Tiêu đề 2 size 32

Giữa các cấp tiêu đề có thể sử dụng thêm văn bản để canh chỉnh kích thước tiêu đề và văn bản phù hợp hơn và giống với thực tế hơn.

Tiêu đề 3 size 28

Giữa các cấp tiêu đề có thể sử dụng thêm văn bản để canh chỉnh kích thước tiêu đề và văn bản phù hợp hơn và giống với thực tế hơn.

Tiêu đề 4 size 24

Giữa các cấp tiêu đề có thể sử dụng thêm văn bản để canh chỉnh kích thước tiêu đề và văn bản phù hợp hơn và giống với thực tế hơn.

Tiêu đề 5 size 20
Tiêu đề 6 size 16
0967 09 0008