Chuyên gia nghiên cứu và chuyên gia trải nghiệm

Hiện nay có có hai loại chuyên gia (theo quan điểm cá nhân tôi).

Một là chuyên gia nghiên cứu và một là chuyên gia trải nghiệm.

Hai loại chuyên gia

  • Chuyên gia nghiên cứu là chuyên gia hiểu tất tần tật những yếu tố và cách làm thế nào để một sản phẩm trở nên tốt.
  • Chuyên gia trải nghiệm làm chuyên gia dùng chính cảm nhận của mình để quyết định một sản phẩm nào đó là tốt.

Mà tình hình là chuyên gia trải nghiệm hiện nay rất nhiều.

Bạn đã từng nghe qua cái cụm từ “cảm giác lái” trong câu “cái xe này cho tôi cảm giác lái tốt hơn” chưa?

Đấy là cách nhìn nhận vấn đề của chuyên gia trải nghiệm đấy. Họ nhìn trên góc độ của chính họ, lấy tiêu chuẩn của bản thân mà đánh giá.

Chuyên gia nghiên cứu thì trên Youtube ít lắm. Hầu như họ không có thời gian làm Youtube. Nhưng chuyên gia trải nghiệm thì đầy trên Youtube.

Phân tích kỹ thuật về một cái hệ thống lái trên ô tô được thiết kế tốt hay không thì dài dòng lắm, phức tạp lắm. Có cả kiến thức toán, lý có khi cả hóa học, vật liệu,… nữa.

Nhưng những câu nói “cảm giác lái của tôi” có vẻ đơn giản và dễ hiểu dễ nghe hơn nhiều. Người tiêu dùng, người xem sẽ cho rằng “ờ thì thằng/ông đó là chuyên gia mà, nó nói ổn thì chắc ổn“.

Hình thức quảng cáo mới

Chuyên gia trải nghiệm có lẽ là hình thức quảng cáo mới hiện nay.

Tôi không cho rằng chuyên gia trải nghiệm không tốt. Nhưng rõ ràng là họ thường tận dụng điều đó để tạo ra những ảnh hưởng không tốt cho khách hàng. Làm khách hàng đánh giá sai vấn đề.

Và người tiêu dùng hãy bình tĩnh, trải nghiệm và đưa ra lựa chọn phù hợp chứ đừng chỉ tin theo những đánh giá, review của chuyên gia trải nghiệm.

0967 09 0008