Life Is Short, Use Ads Now – Đừng lãng phí thời gian

Nếu bạn đang có một ý tưởng kinh doanh gì đó. Đừng ngồi đó cố gắng vẽ ra tầm nhìn thị trường, chiến lược kinh doanh, kế hoạch tài chính, nhân sự,… rồi mới bắt đầu vô triển khai.

Tôi không nói những điều đó không quan trọng, chỉ là chưa phải là lúc cần thiết. Việc đầu tiên sau khi bạn có một ý tưởng kinh doanh, đó chính là hãy xác nhận xem thị trường có tiếp nhận ý tưởng đó của mình hay không.

Nếu thị trường không tiếp nhận sản phẩm của bạn, thì mọi chiến lược, kế hoạch tài chính nhân sự,… đều không có giá trị gì cả.

Ngược lại nếu thị trường chấp nhận thì rõ ràng đây là ý tưởng có khả thi, và khi đó xây dựng chiến lược kinh doanh rõ ràng cũng chưa muộn.

Thử thị trường bằng cách nào ?

Đơn giản nhất là hãy sử dụng quảng cáo. Quảng cáo Google hay quảng cáo Facebook tùy thuộc vào trong sản phẩm của bạn sẽ kinh doanh.

Hãy dùng một số tiền nhỏ, tầm 3 đến 6 triệu để chạy quảng cáo trên hai kênh phổ biến này. Nếu như có thông tin phản hồi tích cực từ khách hàng thì rõ ràng đây là con đường bạn nên đi tiếp.

Chưa cần nhập hàng, chưa cần xây dựng nội dung dịch vụ rõ ràng, cứ quảng cáo và bán trước đi. Nếu khách hàng đặt hàng chỉ cần nhẹ nhàng từ chối cung cấp với lý do là … hết hàng hoặc quá tải là xong.

Thời gian để thử thị trường chỉ cần trong vòng 10 ngày là đủ để bạn có câu trả lời cho mình. Nếu kinh doanh một lĩnh vực mà trong vòng 10 ngày không có khách, thì lĩnh vực này quá chua để bạn tiếp tục.

Đây chính là cách làm an toàn nhất cho bạn, mang lại hiệu quả rõ ràng nhất. Đừng bao giờ đi bán cái chúng ta thích, cái chúng ta đam mê. Hãy bán cái thị trường đang cần.

0967 09 0008